4 tips voor online succes

Op zoek naar een oplossing voor of informatie over hun behoeften komen bezoekers op jouw website terecht. Hoe zorg je er nu voor dat klanten direct vinden wat ze zoeken en bezoekers zich converteren tot klant? In dit blog laten we zien wat je kunt doen om meer uit je website te halen. Via vier overzichtelijke stappen wordt je geleid naar betere online resultaten. Maak van jouw website een online succes.

Stap 1: Online doelstellingen

Veel organisaties worstelen met de vraag hoe ze meer uit hun website kunnen halen. Stel jezelf de volgende vraag: wat wil je bereiken? Wil je meer contactmomenten creëren door aanvragen via de website te ontvangen of wil je juist meer self service faciliteren door veel informatie te bieden. De online doelstelling is voor iedere website verschillend. Voordat je gaat nadenken over het verbeteren van je website is het goed om doelstellingen concreet te maken. Maak ze meetbaar en bepaal wanneer je de doelstelling wilt bereiken. Ook kwalitatieve doelstellingen kunnen concreet en meetbaar worden gemaakt. Stel je wilt dat het gebruik van de website als eenvoudig wordt ervaren. Dit is concreet te maken door te stellen dat de doelgroep minimaal een 8 als waardering geeft voor gebruikersgemak. 

Stap 2: Meten

Het lijkt zo eenvoudig: “Zet Google Analytics aan en alles wordt gemeten”. In de praktijk zijn de mogelijkheden van analyse tools echter uitgebreid en complex. Daar komt bij dat een deel van de gegevens in andere systemen kan zitten. Bijvoorbeeld in een CRM systeem als het om leadgeneratie gaat. Of in een mailbox, waar de ingezonden webformulieren staan. Zorg altijd voor heldere scenario’s om te meten. Om welke gegevens gaat het en waar worden deze opgeslagen? Op deze manier is het mogelijk om met standaard rapportages te werken. Dit kost op termijn niet alleen minder tijd, maar zorgt vooral voor uniforme en door de tijd vergelijkbare data.

Stap 3: Analyseren

Verbeteren begint bij het regelmatig bekijken van de resultaten. Maak maandelijks of wekelijks een vergelijking met voorgaande perioden. Trends worden zo zichtbaar. Tevens wordt duidelijk in hoeverre de doelstellingen zijn behaald en/of bijsturen nodig is. Bij het analyseren van de resultaten is het belangrijk rekening te houden met gebeurtenissen zoals een beurs, vacatureplaatsing of een advertentiecampagne. In veel tools kun je dit soort gebeurtenissen vastleggen zodat bij de analyse, uitschieters verklaard kunnen worden.

Zorg er tenslotte voor dat de verschillende tussendoelen in het scenario apart geanalyseerd worden. Een voorbeeld van verschillende tussendoelen zijn aantal bezoekers, pagina’s per bezoek, formulier geopend, formulier ingevuld, ontvangen formulier opgevolgd. Als bezoekers problemen hebben met het invullen van het formulier, kan dit beter eerst worden aangepakt voordat gekeken wordt naar het verhogen van het aantal bezoekers.

Stap 4: Bijsturen

Het bijsturen zelf is afhankelijk van de doelstelling. Is de doelstelling gericht op het genereren van meer leads? Zorg dan voor bijsturing in hogere bezoekersaantallen of betere conversie. De manier waarop wordt bijgestuurd is afhankelijk van de middelen: meer bezoekers kun je bijvoorbeeld krijgen door te adverteren of door het (verder) optimaliseren van de website voor zoekmachines. 

Een usability-test is een goede manier om vast te stellen hoe de huidige website door de doelgroep gebruikt wordt en welke kwalitatieve verbeteringen mogelijk zijn. Bijvoorbeeld functionele verbeteringen in de werking van een formulier, de navigatiestructuur, lay-out of het design.  Door een objectief beeld te vormen over de website, wordt voorkomen dat ‘verbeteringen’ worden uitgevoerd op basis van meningen van betrokkenen buiten de doelgroep.

Conclusie

Door regelmatig te kijken naar doelstellingen, resultaten en de mogelijkheden om bij te sturen zorg je voor een systematische aanpak om je website te verbeteren. Meer weten? Neem contact op met Mark Rooijens, mark@cipix.nl

Interesse?