9 voorwaarden die een bezoeker stelt aan jouw webpagina

Een enkele klik… en de bezoeker staat direct in jouw online speelveld: de website. In het vorige blog heb je kunnen lezen wat de belangrijkste klantvraag is waar de meeste websites niet aan voldoen. Vandaag gaan we een stapje verder en bespreken we 9 voorwaarden waar goede homepagina’s en webpagina’s aan zouden moeten voldoen om bezoekers blij te maken. 

Bezoekers voelen immers direct aan of je hebt begrepen waar ze voor zijn gekomen en wat ze écht willen. Na het doorlopen van deze 9 voorwaarden (en het eventueel aanpassen van je website) weet jij: …dat je website nóg beter aansluit bij de behoeftes van je bezoeker; …dat je website een scherpere focus op resultaat en rendement heeft.

1. Beantwoord de webpagina de belangrijkste vragen?

Hebben bezoekers een slechte ervaring op je website, dan zijn ze in no time weer weg. Vrijwel direct na het openen van een pagina start een bezoeker met scannen en scrollen. Hij of zij wil antwoorden, en wel direct! Maar hoe weet je wat de primaire vragen van je bezoeker zijn? Het verdient de aanbeveling om eens een paar personen uit jouw doelgroepen te interviewen en hun informatiebehoefte te ontdekken. Leg de vraag ook eens voor aan collega’s, bijvoorbeeld van de afdeling verkoop of klantenservice. Zij spreken dagelijks met personen uit de doelgroepen en hebben dus een schat aan informatie en inzichten voor je.

2. In welke volgorde moet de informatie op de webpagina staan?

Niet alle informatie is even belangrijk. Zorg dat je de primaire vragen op het netvlies hebt, en probeer ook hier weer een prioritering aan te brengen. Wat is bijvoorbeeld belangrijker: laten zien wat je precies doet of vertellen wat je uniek maakt? Een handige tip bij die indeling is de vergelijking te maken met een verkoopgesprek. Daarin speel je in op de gedachtes van de bezoeker en presenteer je de antwoorden in de volgorde van hoe de vragen gesteld zouden worden.

3. Zijn de kopteksten duidelijk en richtinggevend?

Webpagina's worden onderverdeeld in secties, meestal voorzien van eigen koppen. Als het goede koppen zijn dan vertellen ze waar het onderliggende deel over gaat. Slechte koppen zijn te lang en/of te vaag. Ze leiden de bezoeker af waardoor de kans groot is dat de content die eronder staat niet gezien wordt.

4. Is de kernboodschap direct zichtbaar of is er een klik nodig?

Bezoekers zijn eerder geneigd om te scrollen dan om te klikken. Verberg de kernboodschap daarom niet achter een link, een button of een slideshow. Kies in plaats daarvan liever voor een overzichtelijke lijst met de kernboodschap. Hoewel een slideshow oogstrelend kan zijn op je website, is het niet per definitie geschikt voor dit doel. De kans is bijvoorbeeld groot dat de bezoeker de derde of de vierde slide namelijk helemaal niet ziet.

5. Geschreven in begrijpelijke taal?

Vakjargon op je website? In de meeste gevallen is dit een no go. Hoewel je collega’s en jij deze taal natuurlijk helemaal beheersen is de kans groot dat dit bij de gemiddelde bezoeker niet zo is. Dat resulteert in twee partijen die elkaar niet verstaan. De algemene regel? Keep it simple stupid. Er zijn natuurlijk uitzonderingen, bijvoorbeeld in het geval van een hele specifieke markt of een heel specifiek product waar de vakterm ‘de norm’ is.

6. Is de content geschikt voor de scannende bezoeker?

Besef je dat website bezoekers meer scannen dan lezen. Een tekst die een bezoeker eenvoudig kan scannen wekt sneller de interesse. Eenmaal geïnteresseerd is de bezoeker bereid om wat meer tijd te nemen voor de wat meer uitgebreide teksten. Gebruik eenvoudige opmaaktrucs om je tekst beter scanbaar te maken:

  • Koppen en subkoppen
  • Opsommingstekens
  • Nummering
  • Links, buttons en Call to Actions

7. Welke actie moet de bezoeker ondernemen?

Iedere website heeft doelstellingen en iedere pagina moet die doelstellingen ondersteunen. Wil je meer leden werven? Of hoop je op de verkoop van producten via je website? Bekijk je pagina’s nog eens scherp in het licht van deze doelstelling.

8. Wordt de kernboodschap ondersteund door bewijs? 

Krachtige webpagina's bevatten bewijzen om de beloftes uit je kernboodschap te onderstrepen. Denk aan testimonals van klanten, cases, logo's van klanten, je bestsellers, enz. Bekijk alle beloftes uit de kernboodschap en probeer per onderdeel ondersteunend bewijs te presenteren.

9 Is er een duidelijke Call to Action?

 Check. Je hebt de interesse van de bezoeker en die neemt de moeite om de hele webpagina te lezen. Een prestatie! Maar daarmee heb je nog niet gescoord. Een duidelijke Call to Action in de pagina maakt van de geïnteresseerde bezoeker een prospect. Zorg er voor dat iedere belangrijke pagina zo'n Call to Action heeft. De Call to Action is prominent aanwezig (groot, omgeven door witruimte, contrasterende kleur) en heeft een specifieke button die de bezoeker wijst op het voordeel van een klik.  

 

Interesse?