website voor initiatief Rijkswaterstaat

Nederland heeft de ambitie om gidsland te worden op het gebied van Smart Mobility en om dit te realiseren is de Innovatiecentrale opgericht. De innovatiecentrale is een experimenteerruimte en staat op de Automotive Campus in Helmond. Daar worden faciliteiten geboden voor grootschalige experimenten op het vlak van Smart Mobility, zoals bijvoorbeeld in-car technologieën en wegkantsytemen. 

De Innovatiecentrale is een samenwerkingsverband van de provincie Noord-Brabant, Rijkswaterstaat, Connecting Mobility en DITCM.

De experimenten worden als projecten vertaald in een interactieve kaart die een belangrijke plaats inneemt op de website. Die kaart is handig opgezet waardoor opdrachtgever zelf markers op de kaart kan toevoegen en zo de aandacht kan vestigen op nieuwe projecten. 

Belangrijke projectkenmerken

  • Ontwikkeling huisstijl, maatwerk vormgeving en website binnen 4 weken. Deadline behaald.
  • Bijzondere aandacht voor projecten via interactieve kaart (door beheerder eenvoudig actueel te houden)
  • Meertalig: binnen 1 omgeving twee talen website met eigen structuur
  • Aparte versie voor mobiele apparaten
  • Flexibele beheer van de content d.m.v. Drupal CMS
  • Onderhoud technische basis via update protocol Cipix

Resultaten

  • Meer aandacht voor projecten die bijdragen aan de Smart Mobility doelstellingen van Nederland
  • De testomgeving, die uniek is in Europa, wordt beter benut
  • Marktpartijen, kennisinstellingen en overheden meer gestimuleerd om projecten te beproeven en verder te ontwikkelen

Interesse?