Drupal website voor afvalverwerker Cyclus

In opdracht van gemeenten zamelt Cyclus afval in en laat dit duurzaam verwerken tot waardevolle grondstoffen. Samen toegevoegde waarde creëren noemen ze dat.

De website speelt een belangrijke rol in de communicatie naar de burgers. Zij vinden er de afvalkalender, de adressen van de brengstations en de mogelijkheid om meldingen te maken.  Met een focus op de belangrijkste taken van de bezoeker hebben we samen met Cyclus een nieuwe Drupal website gerealiseerd. 

Service aan burger centraal

Waarom wordt de website bezocht, wat wil men bereiken? In een aantal werksessies is samen met Cyclus bepaald welke taken de burger moet kunnen uitvoeren om de het bezoek succesvol te laten zijn.

Resultaat is een website waar ontwerp, structuur en call to actions allemaal gericht zijn op het uitvoeren van de belangrijkste taken door de bezoeker. 

Afvalkalender

Waar, wanneer en hoe kan ik afval inleveren? Door je postcode en huisnummer in te voeren in de online afvalkalender ben je er zo achter. 

Drupal voor het beheer

De responsive website is gebaseerd op Drupal content management systeem. Het CMS heeft een intuïtieve interface waardoor de medewerkers eenvoudig aanpassingen door kunnen voeren.

Duurzame relatie

We zijn blij met de lange samenwerking met Cyclus, die teruggaat tot 2004. De oude website voldeed technisch gezien nog (dankzij de update dienstverlening) maar het design was sterk verouderd. We hebben Cyclus voor deze opdracht opnieuw moeten overtuigen van onze kwaliteiten. Daarom zijn we extra trots dat we weer geselecteerd zijn om deze website te realiseren.

Bekijk het project: cyclusnv.nl

Interesse?