Aanpak

De Cipix aanpak is een unieke manier om via begrijpelijke en resultaatgerichte weg tot een succesvolle website te komen. De aanpak is pragmatisch en efficient en verloopt via vier fasen. Iedere fase levert belangrijke input voor de volgende.

Scrum of waterval projectaanpak? We hebben het beste van beide gecombineerd.

We weten dat voor opdrachtgevers aspecten als budget en planning belangrijk zijn. Aan de andere kant is er altijd behoefte aan de mogelijkheid om gedurende het project wensen bij te sturen of toe te voegen. Opdrachtgever is als 'Product owner' gedurende de ontwikkeling nauw betrokken en heeft zo directe invloed op wat er precies ontwikkeld wordt. Keuzes worden steeds afgewogen tegen de waarde die ze toevoegen voor de website en in welke mate ze bijdragen aan de doelstellingen.

Discovery fase

Wijze man, die Plato. Discovery en design vormen de basis van een succesvol project.

Het helpt om doelstellingen en functionaliteiten van een project helder te krijgen en ze te vertalen naar een uniek design.

Plato over belang van een goed begin

Design fase

Informatie en producten uit de discovery fase in combinatie met de huisstijlgids, specifieke wensen en onze UX kennis vormen input voor het webconcept. In een presentatie wordt dit concept getoond en de keuzes worden onderbouwd. Na akkoord wordt het concept door vertaald naar alle schermen van de website.

Development fase

In deze fase wordt de website gerealiseerd en dat doen we aan de hand van korte development sprints. De kracht van deze aanpak zit in de flexibiliteit omdat het opdrachtgevers ruimte biedt om voortschrijdend inzicht te verwerken in een volgende sprint. Dit houdt in dat het mogelijk is om functionaliteiten gedurende het proces te wijzingen, aan te vullen of te vervangen.

Launch fase

In deze fase is er aandacht voor de CMS instructie, ondersteuning bij het vullen van de website en voor allerlei zaken die van belang zijn bij de lancering van de website.