MVO beleid

Cipix is zich bewust van haar impact op mens en milieu.

Onze activiteiten en aanpak houden rekening houden met het scheppen van goede werkomstandigheden, duurzaamheid en de omgeving waarin we ons bevinden.

Ons MVO beleid vloeit voort uit onze missie en is vertaald naar onze producten, diensten en processen.

    

We richten ons op de volgende vier thema’s :

1.    Medewerkers

2.    Opdrachtgevers

3.    Duurzaamheid

4.    Maatschappelijke betrokkenheid

Medewerkers

Ons MVO beleid met betrekking tot het thema medewerkers. 

Lange termijn relaties

Cipix is gericht op het aangaan van lange termijn relaties. We streven ernaar dat iedereen zich bij Cipix kan ontwikkelen in brede zin en geloven dat dit in het belang van zowel de medewerker als de organisatie is. We bieden stageplaatsen aan met het doel die personen in dienst te nemen. We bieden begeleiding en mogelijkheden om na de stage via een bijbaan constructie de kennis verder aan te scherpen en de medewerker te binden. 

Open organisatie, platte organisatiestructuur

Developers, staf en management komen dagelijks samen om de dag door te nemen. Dit moment wordt gebruikt voor het uitzetten van de dagtaken, verzoeken voor review of ondersteuning van collega en voor feedback. 

Als er behoefte is aan een vertrouwelijk gesprek dan wordt daar altijd, en meestal direct, tijd voor gemaakt. 

Persoonlijke ontwikkelmogelijkheden

We willen graag een perspectief en groeipad bieden voor medewerkers die zich inzetten voor de groei van onze organisatie. Iedere medewerker krijgt de mogelijkheid (in tijd en in geld) om zich te ontwikkelen en wordt op dat pad begeleid door een ‘peer’ of een leidinggevende. 

Voor junior- en medior medewerkers is een mentor systeem ingesteld dat kennisdeling en collegialiteit stimuleert.

Ruimte voor ideeën en inbreng

Via een ‘shoutbox’ systeem kan iedere medewerker ideeen indienen en voordragen. Dit kunnen ideeen zijn die gerelateerd zijn aan onze producten of diensten maar het mag ook gaan om meer groen in het kantoor. 

Hybride werken

We bieden medewerkers de keuze om werkzaamheden deels thuis uit te voeren. Het comfort van het thuiswerken wordt gecombineerd met het samenzijn en persoonlijke interactie in een prettige kantooromgeving.

Diversiteit

We hechten waarde aan een pluriform team. Daarom houden we rekening met verschillen in geslacht, leeftijd, afkomst en karakter bij het aanvullen en indelen van ons team.

Opdrachtgevers

Ons MVO beleid met betrekking tot het thema opdrachtgevers. 

Informatiebeveiliging

Informatiebeveiliging is een belangrijk thema bij alle producten en diensten die we aanbieden. We scherpen onze kennis dagelijks aan en werken via vaste processen en protocollen. Cipix heeft een informatiebeveiligingsbeleid dat is ingericht en getoetst conform de ISO 27001 norm.  

Voorlichting informatiebeveiliging

Naast het leveren van producten en diensten voelt Cipix de verantwoordelijkheid om haar kennis van informatiebeveiliging te delen en om het bewustzijn ten aanzien van dit onderwerp te vergroten bij haar opdrachtgevers. Dit doen we door gevraagd en ongevraagd advies te geven, door preventieve acties voor te stellen en door onze kennis op peil te houden.

Lange termijn relaties

Vanaf het eerste contact zijn we gericht op het aangaan van een lange termijn relatie. We denken over de grenzen van het project. We verdiepen ons in de organisatie en de markt van opdrachtgevers, denken mee over ontwikkelingen en adviseren  over mogelijkheden. 

Transparantie en flexibiliteit

Onze offertes zijn gedetailleerd en geven een zo volledig mogelijk beeld van de te verwachten kosten. We hanteren transparante overeenkomsten en onze diensten zijn flexibel in te schakelen of op te zeggen. 

Kwaliteit

We zijn gericht op het leveren van hoogwaardige diensten en producten. Het streven is om steeds  waarde toe te voegen voor onze opdrachtgevers. Om dit te bereiken hebben we een kwaliteit managementsysteem dat is ingericht en getoetst conform de ISO 9001 norm.  

Duurzaamheid

Ons MVO beleid met betrekking tot het thema duurzaamheid. 

Servers van Cipix

De servers waarop de websites van Cipix bevinden zich in een datacentrum dat voor 100% gebruik maakt van groene energie. 

Bijdrage aan een meer bosrijke omgeving

Bomen zijn essentieel voor een beter klimaat, meer biodiversiteit en gezonde leefomstandigheden. We hebben meer bomen nodig. Daarom planten we bij de lancering van een nieuwe website een boom in naam van opdrachtgever.

Drupal open source CMS

Voor haar producten en diensten maakt Cipix gebruik van Drupal open source CMS. Drupal is gebruiksvriendelijk, schaalbaar en betrouwbaar. Dagelijks werken meer dan 100.000 developers aan de ontwikkeling ervan. Drupal valt onder de GNU GPL Open Source project licentie. Dat betekent dat iedereen Drupal mag gebruiken en nieuwe functionaliteiten mag toevoegen. Deze licentievorm stimuleert kennisdeling en (her)gebruik van waardevolle functionaliteiten. 

Kantoor

Het Groot Handelsgebouw waarin het kantoor van Cipix is gevestigd is voorzien van  zon- en warmtewerend dubbelglas. Het klimaat wordt gereguleerd door warmte/koude opslagbronnen. In de parkeergarage is een eigen milieustraat waarin afval gescheiden kan worden ingeleverd.
Het kantoor is bewust gekozen vanwege haar bereikbaarheid met het openbaar vervoer. 

Het Groot Handelsgebouw beschikt over de volgende certificaten:
•    Energielabel A 
•    Duurzaamheidscertificaat BREEAM-NL In-Use ‘Very Good’ (drie sterren)

Afgeschreven apparatuur

Afgeschreven apparaten die nog van nut kunnen zijn worden gedoneerd aan maatschappelijke organisaties. Overige afgeschreven apparaten worden via de juiste kanalen gerecycled. 

Selectie leveranciers

Bij de keuze voor leveranciers wordt beoordeeld of de organisatie een duurzaamheidsbeleid heeft. 

Maatschappelijke betrokkenheid

Ons MVO beleid met betrekking tot het thema maatschappelijke betrokkenheid.

Sponsoring 

Door middel van sponsoring in natura geven we blijk van onze maatschappelijke betrokkenheid. In de vorm van website ontwikkeling en/of het onderhoud ervan ondersteunen we organisaties die tot doel hebben anderen te ondersteunen. 

Ondersteuning lokale economie 

We vinden het belangrijk dat onze woon- en werkomgeving leefbaar en uniek blijft. We steunen de lokale middenstand door bewust te kiezen voor de diensten en producten die zij aanbieden. De gezamenlijke lunch en relatiegeschenken zijn enkele voorbeelden hiervan. 

Bijdragen aan kwaliteit IT-onderwijs

Cipix steunt het onderwijs onder meer door haar medewerkers beschikbaar te stellen om voor de Hogeschool Rotterdam op te treden als extern examinator voor de opleiding CMI Bachelor Informatica en als assessor werkpraktijk voor de opleiding Informatica.

Bijdragen aan de Drupal Open Source community

Cipix is lid van de Drupal community en levert regelmatige bijdragen aan de ontwikkeling van deze open source software.

Respect voor mensenrechten

We werken niet met leveranciers of opdrachtgevers met een hoofdvestiging in landen die de mensenrechten niet respecteren.