Toegankelijke website

Een digitoegankelijke website levert meer op dan je denkt. Met een toegankelijke website verhoog je het bereik van jouw website met 20%.

Digitoegankelijk verplicht voor overheid. Ook voor jouw website?

Voor overheidsinstellingen is het al een aantal jaar verplicht om informatie toegankelijk aan te bieden en dat zal in de toekomst voor meer organisaties gaan gelden. In een wereld waar het internet onmisbaar is geworden mag niemand een informatienadeel ervaren. Als je ervoor zorgt dat jouw website toegankelijk is voor mensen met een beperking dan hef je dat nadeel op. Maar er zijn meer voordelen.

Voordelen digitoegankelijke website

  • Groter bereik. Als iedereen de website goed kan gebruiken dan levert dat 20% meer kwalitatieve bezoeken op. Geschat wordt dat dit het percentage bezoekers is dat een functionele beperking heeft. 
  • Gebruiksvriendelijker. Een toegankelijke website heeft meer aandacht voor de gebruiker en dat merk je, ook als je geen beperking hebt.
  • Betere vindbaarheid zoekmachines. De gestructureerde opbouw van de code van een toegankelijke website zorgt ervoor dat zoekmachines deze beter kunnen indexeren en dat is dan weer gunstig voor de vindbaarheid van de website.
  • Besparing. Als iedereen alles kan vinden en regelen op de website dan levert dat winst op omdat ondersteuning van de klantenservice of helpdesk minder vaak nodig is.

WCAG richtlijnen. Wat zijn dat en wat moet je er mee?

De Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) zijn internationale richtlijnen voor toegankelijkheid en gebruiksvriendelijkheid. Het zijn eisen waarmee je kunt bepalen of een website en de content die erop staat toegankelijk is voor mensen met een beperking. Een website die voldoet aan de WCAG richtlijnen is ook te gebruiken voor bijvoorbeeld mensen met een visuele handicap of een motorische storing. In een wereld waar we meer en meer zaken regelen via het internet is een toegankelijke website dan ook een absolute voorwaarde om er voor te zorgen dat niemand een informatienadeel heeft. Een ander belangrijk voordeel is dat een website opgezet langs de WCAG richtlijnen voor iedereen gebruiksvriendelijker is. 

Toegankelijke website? Een vliegende start met de Drupal Basisinstallatie

Wij hebben een 'in house' basis installatie ontwikkeld waarin al onze kennis over de WCAG richlijnen en feedback van audits in verwerkt zit. Start jouw toegankelijke website met een vliegende start en maak gebruik van die installatie. Toegankelijkheid en de WCAG richtlijnen gaan overigens veel verder dan de techniek. Tijdens de ontwikkeling besteden we daar uitgebreid aandacht aan. Zo adviseren wij contentbeheerders hoe zij ervoor kunnen zorgen dat de website toegankelijk is.

Garantie kennis WCAG richtlijnen: geacrediteerd door Dutch Digital Accessibility Index

Dutch Digital Accessibility Index (DDAI) is het startpunt voor digitale toegankelijkheid in Nederland. De organisatie koppelt opdrachtgevers en aanbieders van digitaal toegankelijke diensten aan elkaar.

Doel van DDAI is het verhogen van de kwaliteit van toegankelijke, gebruiksvriendelijke en veilige ICT diensten. Dat doen zij onder meer door aanbieders van digitaal toegankelijke diensten te beoordelen en te accrediteren. Voor opdrachtgevers is dit een belangrijke garantie dat de aanbieder over voldoende kennis en ervaring beschikt om toegankelijke diensten te leveren.

Cipix is in 2020 geaccrediteerd als aspirant lid. In 2023 ontvingen we de status van volwaardig lid